Jakt i Långan, Jämtland

Våra Jaktmarker

Vårt område består idag av ca 2900 ha för jakt efter älg, bäver och småvilt. Vi disponerar dessutom ytterligare områden för bäver och småvilt.

Vårt huvudområde gränsar mot den vackra vildmarksälven
Långan , cirka fyra mil norr om Östersund , Jämtland, . Marken är väl arronderad, med för området normala viltstammar.
Jakt i Långan, Jämtland

Våra jakter

Älgjakt under september-november för upp till tolv jägare under fem dygn.
Småviltjakt på hare och skogsfågel under större delen av hösten.
Toppjakt efter tjäder och orrtupp under högvintern.
Bäverjakt från mitten april – 15 maj.
Jakten upplåts enbart i samband med boende. Stugorna ligger utspridda inom området. Vi börjar direkt utanför dörren eller inom bekvämt avstånd från boendet. Vägarna fram till stugorna är privata så att du kan njuta av stillheten i jaktmarkerna. Nytt område från 2006 för älg och småvilt. Lämpligt för mindre grupper (4-6 jägare). Enkelt boende på marken.

Vi vill passa på att tacka Persson Invest Skog AB som gjort denna satsning genomförbar och hoppas på ett fortsatt samarbete.

Nytt område från 2006 för älg och småviltjakt. Lämpligt för mindre grupper (4-6 jägare). Enkelt boende på marken.