Toppfågel

Skogsfågeln bjuder ofta på de allra finaste jakterna i den norrländska taigaskogen. Fågeltillgången kan variera mellan åren men vi kan för det mesta erbjuda bra jakt på framför allt tjäder och orre. Även en del dalripa finns på jaktområdet. Lämpliga biotoper för skogsfågelns vinterbete gör att förhållanden för toppfågeljakt är goda.