Lövsjöströmmen - Lövsjöns utlopp


Utloppet ur Lövsjön är en något lugnare sträcka med ett övre och nedre strömparti. En översiktlig sträcka med många fina ståndplatser. Utmärkt harrfiske och dessutom goda chanser till grov öring. Bilväg går ända ner till älven. Mera information hittar du på samma adress som för Hotagsströmmen och på
Föllinge-Kyrkslätts FVO.


Lövsjöströmmarna till höger och Hotagsströmmen (Hovde) upp till vänster vid utloppet ur Hotagssjön. I dessa strömmar kan fisken gotta sig åt allt det som produceras i sjöarna.