Oxforsen

Nu har vi nått vårt läger vid Oxforsen.
Här bor du bekvämt nära älven i någon av våra 4 stugor och inom räckhåll för utflykter längs fina fiskesträckor både upp och nedströms Hårkan. Höjda min. mått bidrar till ökad medelvikt på både harr och öring. C&R fisket är självklart för de flesta av våra gäster. Min. mått 35 cm på harr och öring och max 5 fiskar per fiskare och dygn. Från stugorna fiskar du kilometervis nedströms älven och hela sträckan växlar mellan snabba grundströmmar och lite lugnare djupströmmar. En verkligt fin sträcka för flugfiskaren och där vi, förutom sommarfisket, varmt rekommenderar höstfisket på harr. Harren dominerar men det tas även en hel del öring. Nattfiske rekommenderas från försäsong för att senare mer och mer övergå till dagfiske.

Oxforsen ca 300 m nedanför Flottarstugan
Oxforslägret med Flottarstugan och Björkstugan i mitten på bilden.
De andra två stugorna ligger uppe till höger i bilden ovanför vägen.
Flygbilden tagen vid extremt lågt vattenstånd hösten 2002.