Mångans utlopp i Hårkan

Några kilometer nedanför Oxforsen mynnar skogsån Mångan ut i Hårkan.
Här har Nedre Hårkans FVO gjort stora biotopinsatser och bl.a ändrat Mångans utlopp för att underlätta öringens lekvandring. Omfattande utsättningar av ögonpunktad rom har gjorts i ån och massiva stenutläggningar har skapat nya ståndplatser för både harr och öring. Sträckan är lättillgänglig och flera rastplatser gör området till ett välbesökt och omtyckt familjefiske. Varierande djup och fina ”harrgropar” gör sträckan riktigt spännande för flugfiskaren.

Andra fina sträckor nedströms Mångan är Framstensöra, Brattstan, Kalven, Prisgårdsbryggan, Hammaren, Finnsvågen och Husholmen. Nedfarterna är skyltade och bilväg går ända ned till älven. Vindskydd och utedass finns på flera platser. Sträckan är flera kilometer lång och fina fiskeplatser avlöser varandra. Älven växlar mellan djupa lugnströmmande sel och snabbare strömmar för att till slut förena sig med Indalsälven.